Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

ZESPÓŁ REGIONALNY

POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH – 08 MAJA 2014 R. – BUDZÓW

Wzorem ubiegłych lat Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów i Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej zorganizowali kolejną edycję Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Szkół Gimnazjalnych. Konkurs odbył się 08 maja 2014 r. w Budzowie. W konkursie wzięło udział 21 uczestników z 15 gimnazjów powiatu suskiego. Każdy z uczestników konkursu miał zaprezentować wybrany przez siebie wiersz oraz fragment prozy. W kategorii – poezja gimnazjaliści najczęściej sięgali po twórczość Wisławy Szymborskiej, oraz Adama Mickiewicza.. Natomiast w prezentacji prozy największą popularnością cieszyły się fragmenty książek autorstwa Małgorzaty Musierowicz oraz Sławomira Mrożka . Jurorzy przyznali, że zaprezentowany przez gimnazjalistów poziom był bardzo wysoki i wyrównany. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe.

Występy recytatorskie oceniała Komisja w składzie:
1. Magdalena Stankiewicz – dr filologii polskiej
2. Bogdan Słomiński – aktor Teatru Starego w Krakowie
3. Andrzej Róg – aktor Teatru Stu w Krakowie

Komisja konkursowa dokonała oceny recytatorów według następujących kryteriów:

1. Dobór repertuaru
2. Interpretacja tekstu
3. Kultura słowa
4. Ogólny wyraz artystyczny

przyznała następujące miejsca i wyróżnienia:

I miejsce
Jędrzej Stopiak z Zespołu Szkół w Bystrej za interpretację wiersza Jana Twardowskiego “Sprawiedliwość” i prozy Sławomira Mrożka „Komputer zdrowia”

II miejsce
Agnieszka Moskała z Gimnazjum w Budzowie za interpretację wiersza Ludwika Jerzego Kerna “Jastrząb i kura” i prozy Lucy Maud Montgomery „Ania z Zielonego Wzgórza”

III miejsce
Weronika Fidelus z Zespołu Szkół w Zembrzycach za interpretację wiersza Cypriana Kamila Norwida “Wielkość” i prozy Yann Martel „Życie Pi”

Wyróżnienie:
Marzena Marfiak z Zespołu Szkół w Bystrej za interpretację wiersza Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego “Dyrektor i pomnik” i prozy Ewy Nowak „Rozmowa z Zośką i Matyldą”

Wyróżnienie:
Natalia Kurek z Zespołu Szkół w Naprawie za interpretację wiersza Wisławy Szymborskiej “Nic dwa razy” i prozy Eric –Emmanuel Schmitt „Oskar i pani Róża”

W wyniku eliminacji powiatowych zostało wyłonionych 5 recytatorów, którzy będą reprezentować powiat suski na Wojewódzkim konkursie Recytatorskim w Trzebini. Wszystkim uczestnikom konkursu składamy gratulacje, a laureatom życzymy powodzenia na eliminacjach wojewódzkich.

Galeria