Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

POWIATOWY KONKURS „BABIOGÓRSKA SZOPKA REGIONALNA” , 22 STYCZNIA 2017 R. – BUDZÓW

      Nawiązując do dawnych  tradycji Bożonarodzeniowych Parafia Rzymsko-Katolicka Matki Bożej Pocieszenia w Budzowie,  Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów oraz Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej   przy współudziale gmin powiatu suskiego zorganizowały Powiatowy Konkurs na „Babiogórską Szopkę Regionalną”– Edycja XVI. Konkurs miał na celu kultywowanie tradycji, które łączą się ze Świętami Bożego Narodzenia,   zaprezentowanie  szopek, jako element kultury chrześcijańskiej i narodowej oraz kształtowanie twórczej postawy wobec tradycji związanych z obrzędami Bożego Narodzenia.

    Ocenie podlegały szopki przedstawiające scenę betlejemską ilustrującą narodzenie Zbawiciela, umieszczoną w formie przestrzennej, w realiach regionu babiogórskiego – krajobrazu z zarysem Babiej Góry, architektury (kościół, kapliczka, drewniana chałupa itp.), elementów wyposażenia wnętrz, strojów itp. Ponadto szopka powinna być wykonana w oparciu o materiały naturalne (np. drewno, papier, kora, nasiona, mech, kamień). Ocenie nie podlegały szopki wykonane z użyciem materiałów sztucznych (tworzywo sztuczne, styropian, folia itp.). Postacie ludzi i zwierząt powinny być również wykonane z materiałów naturalnych (drewno, glina, ciasto, nasiona itp.). Regulamin dopuszczał użycie plasteliny lub modeliny. Ocenie nie podlegały szopki, w których użyto postaci gotowych lalek i figurek.

 

Szopki oceniane były w  kategoriach:

 

  1. Szopka rodzinna– obejmowała szopki wykonane wspólnie przez członków jednej rodziny.

 

  1. Szopka dziecięca–obejmowała szopki wykonane samodzielnie przez dzieci w wieku przedszkolnym i dzieci ze szkół podstawowych.

 

  1. Szopka młodzieżowa – obejmowała szopki wykonane samodzielnie przez młodzież z gimnazjów i szkół średnich.

 

Prace konkursowe ocenione zostały w dwóch etapach: gminnym i powiatowym. Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień nastąpiło 22 stycznia 2017 r. w Kościele Parafialnym pw. Matki Bożej Pocieszenia w Budzowie.  Wszystkie nagrodzone prace zaprezentowano  na  wystawie pokonkursowej w Kościele Parafialnym w Budzowie  w dniach od  14 – 22 stycznia.

 

 

Oto wyniki konkursu:

 

 I. KATEGORIA „SZOPKA RODZINNA”

 

 I miejsce

Zuzanna, Filip, Joanna, Roman Wójcik z Suchej Beskidzkiej

II miejsce 

Adam i Dominika Kruźlak z rodziną z Bieńkówki
III miejsce 

Milena Pajor z Bystrej

Wyróżnienie 

Maria, Dominik, Wojciech, Józef Kołodziej z rodzicami z Naprawy

Wyróżnienie 

Kacper, Mikołaj, Katarzyna, Marcin Wątroba z dziadkiem i babcią z Suchej Beskidzkiej

Wyróżnienie 

Paweł, Piotr, Halina, Marek Kąkol z dziadkiem Marianem z Suchej Beskidzkiej

 

II. KATEGORIA „DZIECIĘCA”

 

I miejsce

Jakub Lenik z Bieńkówki

I miejsce 

Oliwia Mglej z Budzowa

II miejsce

Uczniowie kl. III A SP nr 2 Zespołu Szkół w Zawoi Wilcznej

Wyróżnienie 

Oliwier Oprzędek z Jordanowa

Wyróżnienie 

Zuzanna Ocieczek z Wieprzca

Wyróżnienie

Przedszkole Niepubliczne Sióstr Serafitek z Makowa Podhalańskiego

 

 

III. KATEGORIA „ MŁODZIEŻOWA”

 

I miejsce

Monika, Natalia Marek z Toporzyska

II miejsce 

Anna Kulak z Budzowa

III miejsce

Aleksandra Oprzędek z Jordanowa

 

 

Serdecznie gratulujemy laureatom oraz dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za udział. Zapraszamy do galerii zdjęć

Galeria