Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

ORKIESTRY DĘTE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

ZESPÓŁ REGIONALNY

POWIATOWY KONKURS „BABIOGÓRSKA SZOPKA REGIONALNA” , 21 STYCZNIA 2018 R. – BUDZÓW

W dniu 21 stycznia 2018 r. w Kościele Parafialnym pw. Matki Bożej Pocieszenia w Budzowie odbyło się  uroczyste wręczenie nagród w Powiatowym Konkursie na „Babiogórską Szopkę Regionalną”– Edycja XVII.

Konkurs miał na celu kultywowanie tradycji, które łączą się ze Świętami Bożego Narodzenia,   zaprezentowanie  szopek, jako element kultury chrześcijańskiej i narodowej oraz kształtowanie twórczej postawy wobec tradycji związanych z obrzędami Bożego Narodzenia.

Ocenie podlegały szopki przedstawiające scenę betlejemską ilustrującą narodzenie Zbawiciela, umieszczoną w formie przestrzennej, w realiach regionu babiogórskiego – krajobrazu z zarysem Babiej Góry, architektury (kościół, kapliczka, drewniana chałupa itp.), elementów wyposażenia wnętrz, strojów itp. Ponadto szopka powinna być wykonana w oparciu o materiały naturalne (np. drewno, papier, kora, nasiona, mech, kamień). Ocenie nie podlegały szopki wykonane z użyciem materiałów sztucznych (tworzywo sztuczne, styropian, folia itp.). Postacie ludzi i zwierząt powinny być również wykonane z materiałów naturalnych (drewno, glina, ciasto, nasiona itp.). Regulamin dopuszczał użycie plasteliny lub modeliny. Ocenie nie podlegały szopki, w których użyto postaci gotowych lalek i figurek.

Wszystkie nagrodzone prace zaprezentowano  na  wystawie pokonkursowej w Kościele Parafialnym w Budzowie  w dniach od  13 – 23 stycznia.

Szopki oceniane były w  kategoriach:

  1. Szopka rodzinna– obejmowała szopki wykonane wspólnie przez członków jednej rodziny.
  2. Szopka dziecięca–obejmowała szopki wykonane samodzielnie przez dzieci w wieku przedszkolnym i dzieci ze szkół podstawowych.
  3. Szopka młodzieżowa – obejmowała szopki wykonane samodzielnie przez młodzież z gimnazjów i szkół średnich.

 

Oto wyniki konkursu:

I. KATEGORIA „SZOPKA RODZINNA”

I miejsce
Wojciech, Robert, Elżbieta, Piotr, Henryk i Anna Rusin z Suchej Beskidzkiej

I miejsce
Gabriela, Przemysław i  Szymon Pieczara z Budzowa

II miejsce
Kacper, Mikołaj, Katarzyna i Marcin Wątroba z Suchej Beskidzkiej

III miejsce
Rodzina Marek z Juszczyna

Wyróżnienie
Filip, Szymon i Antoni Mazur z Grzechyni

Wyróżnienie
Rodzina Wilgierzów z Jordanowa

Wyróżnienie
Rodzina Jagody Wątroby z Kukowa

 

II. KATEGORIA „DZIECIĘCA”

 I miejsce
Kółko Plastyczne z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Baczynie

II miejsce
Klasa I – III (grupa świetlicowa) ze Szkoły Podstawowej w Zachełmnej

III miejsce
Zofia Szyszka ze Szkoły Podstawowej w Wysokiej

III miejsce
Natalia Pieron z Żarnówki

Wyróżnienie
Roksana Stopa ze Szkoły Podstawowej w Żarnówce

III. KATEGORIA „ MŁODZIEŻOWA”

I miejsce
Aleksandra i Julia Targosz z Grzechyni

II miejsce
Warsztaty Plastyczne i Klub 4H z Jachówki

III miejsce
Małgorzata Iciek i  Ewelina Hutniczak z Gimnazjum z Zespołu Szkół w Zawoi Centrum

III miejsce
Adrianna Basiura, Gabriela Kolobius, Julia Klimasara i  Weronika Zachura z Gimnazjum z Zespołu Szkół w Zawoi Centrum

 

Serdecznie gratulujemy laureatom oraz dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za udział. Zapraszamy do galerii zdjęć

Galeria