Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

Zespół Regionalny

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

POWIATOWY KONKURS „BABIOGÓRSKA SZOPKA REGIONALNA” , 19 STYCZNIA 2014 R. – BUDZÓW

„W liliowej Umbrii czy w tęczowej Granadzie, za kołem polarnym czy w indiańskiej chacie, w słonecznej Prowansji czy w krakowskim śniegu, a może na Podbabiogórzu, wystrugana czy ulepiona, szopka bożonarodzeniowa wywodzi się z groty niedaleko wioski Greccio”. To w tej małej włoskiej miejscowości powstała pierwsza na świecie szopka bożonarodzeniowa, którą  urządził   św. Franciszek  z Asyżu. Przedstawiała ona wnętrze stajenki betlejemskiej w naturalnej skali, wraz z osobami i żywymi zwierzętami. Początkowo szopki powstawały tylko przy klasztorach franciszkańskich, jednak z czasem tradycja ich budowania rozpowszechniła się w całej Europie. W Polsce szopki pojawiły się w XIII wieku. Buduje się je w kościołach, zdobią nasze domy, nie rozstają się z nimi kolędnicy. Dzisiaj jest to tradycja, bez której nie ma  Świąt Bożego Narodzenia. Szopki, choć zawierają stałe elementy – postacie małego Jezusa, Marii, Józefa,  trzech króli,  gwiazdę betlejemską oraz anioły, często zwierzęta – to jednak różnią się od siebie. Wiele z nich prezentuje lokalną architekturę, zwyczaje, stroje, scenki rodzajowe.
    Nawiązując do dawnych  tradycji Bożonarodzeniowych Parafia Rzymsko-Katolicka Matki Bożej Pocieszenia w Budzowie,  Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów oraz Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej   przy współudziale gmin powiatu suskiego zorganizowały Powiatowy Konkurs na „Babiogórską Szopkę Regionalną”– Edycja XIII. Konkurs miał na celu kultywowanie tradycji, które łączą się ze Świętami Bożego Narodzenia,   zaprezentowanie  szopek jako element kultury chrześcijańskiej i narodowej oraz kształtowanie twórczej postawy wobec tradycji związanych z obrzędami Bożego Narodzenia.
    Ocenie podlegały szopki przedstawiające scenę betlejemską ilustrującą narodzenie Zbawiciela, umieszczoną w formie przestrzennej, w realiach regionu babiogórskiego – krajobrazu z zarysem Babiej Góry, architektury (kościół, kapliczka, drewniana chałupa itp.), elementów wyposażenia wnętrz, strojów itp. Ponadto szopka powinna być wykonana w oparciu o materiały naturalne (np. drewno, papier, kora, nasiona, mech, kamień). Ocenie nie podlegały szopki wykonane z użyciem materiałów sztucznych (tworzywo sztuczne, styropian, folia itp.). Postacie ludzi i zwierząt powinny być również wykonane z materiałów naturalnych (drewno, glina, ciasto, nasiona itp.). Regulamin dopuszczał użycie plasteliny lub modeliny. Ocenie nie podlegały szopki, w których użyto postaci gotowych lalek i figurek.
Szopki oceniane były w  kategoriach:
 
1. Szopka rodzinna – obejmowała szopki wykonane wspólnie przez członków jednej
     rodziny.
2. Szopka dziecięca –obejmowała szopki wykonane samodzielnie przez dzieci w wieku
    przedszkolnym i dzieci ze szkół podstawowych.
3. Szopka młodzieżowa – obejmowała szopki wykonane samodzielnie przez młodzież
    z gimnazjów i szkół średnich.
Prace konkursowe ocenione zostały w dwóch etapach: gminnym i powiatowym. Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień nastąpiło 19 stycznia 2014 r. w Kościele Parafialnym pw. Matki Bożej Pocieszenia w Budzowie.  Wszystkie nagrodzone prace zaprezentowano  na  wystawie pokonkursowej w Kościele Parafialnym w Budzowie  w dniach od  19 – 27 stycznia.
 
Oto wyniki konkursu:
 I. KATEGORIA „SZOPKA RODZINNA”
 
 I miejsce
Joanna i Natalia Słońska z Przedszkola Samorządowego w Osielcu
II miejsce 
Katarzyna i Kamila Janik z ZS w Makowie Podhalańskim
III miejsce
Natalia Marek z rodziną z Toporzyska
Wyróżnienie 
Józef Mazur z Zawoi
Wyróżnienie 
Kacper Konas z rodziną z SP nr 1 w Budzowie
II. KATEGORIA „DZIECIĘCA”
 
I miejsce
Klasa III z SP w Zachełmnej
II miejsce
Natalia Pieron z SP w Żarnówce, kl. III
II miejsce 
Przedszkole Publiczne w Sidzinie
III miejsce 
Weronika Łacka z Kukowa, SP kl. III
Wyróżnienie
Natalia i Gabriela Kaczmarczyk z ZS w Makowie Podhalańskim, kl. IIIa i kl. IV a
III. KATEGORIA „ MŁODZIEŻOWA”

I miejsce
Grupa Regionalna „Zachełmnianie” z Zachełmnej
II miejsce 
Roksana Bałos i Mikołaj Sulka z Gimnazjum w Grzechyni
Serdecznie gratulujemy laureatom oraz dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za udział. Zapraszamy do galerii zdjęć.

Galeria