Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

TWÓRCY LUDOWI

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

PASOWANIE UCZNIÓW KLASY I NA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI – ZACHEŁMNA, 21. 11. 2017 r.

21 listopada 2017 r. odbyło się pasowanie na Czytelnika Biblioteki uczniów I klasy Szkoły Podstawowej w Zachełmnej. Imprezie towarzyszył jak co roku konkurs bajkowych zagadek, do którego włączyli się również uczniowie klas II i III oraz  przedszkolaki. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali kolorowe zakładki do książek. Pierwszoklasiści pasowani na Czytelnika otrzymali również upominki – książki z baśniami.

Galeria