Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

PASOWANIE UCZNIÓW KLASY I NA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI ORAZ LEKCJA BIBLIOTECZNA, ZACHEŁMNA – 10 GRUDNIA 2019 R.

W dniu 10 grudnia 2019 r. w Bibliotece Publicznej w Zachełmnej została zorganizowana lekcja  biblioteczna dla uczniów I klasy. Podczas lekcji przysposobienia bibliotecznego uczniowie zapoznali się z Regulaminami Bibliotecznymi oraz poznawali zbiory gromadzone w Bibliotece. W dalszej części spotkania odbył się mini konkurs zagadek oraz pasowanie pierwszoklasistów na Czytelnika Biblioteki. W spotkaniu wzięli udział uczniowie I klasy wraz z wychowawczynią. Pasowani czytelnicy otrzymali nagrody rzeczowe.

Galeria