Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

Zespół Regionalny

ZESPÓŁ REGIONALNY

ORKIESTRY DĘTE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

PASOWANIE UCZNIÓW KLASY I NA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI – JACHÓWKA, 31. 01. 2018 r.

Uroczyste pasowanie na czytelnika uczniów klasy pierwszej odbyło się w dniu 31 stycznia 2018 r. Dzieci wysłuchały części artystycznej i wzięły udział w konkursie bibliotecznym. Jak co roku, uroczystość ta przygotowana była przy współpracy Biblioteki Szkolnej i Biblioteki Publicznej, która z tej okazji przygotowała nowym czytelnikom upominki.

Galeria