Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

Zespół Regionalny

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

PASOWANIE PRZEDSZKOLAKÓW NA MŁODEGO CZYTELNIKA BIBLIOTEKI, ZACHEŁMNA – 17 LUTEGO 2022 r.

W dniu 17 lutego 2022 r.  podczas wizyty  przedszkolaków w bibliotece odbyło się pasowanie na Młodego Czytelnika. W pasowaniu wzięło udział 15 osób. Młodzi Czytelnicy otrzymali pamiątkowe upominki.

Galeria

Przedszkolaki podczas pasowania na Małego Czytelnika