Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

ZESPÓŁ REGIONALNY

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

Zespół Regionalny

ORKIESTRY DĘTE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

PASOWANIE NA CZYTELNIKA KL. I

W dniu 11.02.2015r.  Biblioteka Publiczna w Jachówce przy  współpracy ze Szkołą Podstawową w Jachówce zorganizowała Pasowanie na czytelnika klasy I. Do pasowania przystąpiło 18 dzieci , po części artystycznej przygotowanej przez uczniów kl. II i po Przyrzeczeniu   nowych czytelników, dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy , nagrody książkowe oraz  czapki  przygotowane przez bibliotekarkę  specjalnie na tę okazję.

Galeria