Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

ORKIESTRY DĘTE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

PASOWANIE NA CZYTELNIKA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZACHEŁMNEJ, ZACHEŁMNA – 17 LISTOPADA 2022 R.

17 listopada 2022 r. w Bibliotece Publicznej w Zachełmnej odbyło się Pasowanie na Czytelnika uczniów I klasy – 8 osób. Podczas wizyty w bibliotece uczniowie poznawali zbiory gromadzone w bibliotece, wzięli udział w mnikonkursie bajkowych zagadek oraz zostali pasowani na Czytelników Biblioteki. Na zakończenie spotkania otrzymali upominki.

Galeria

Pasowanie na Czytelnika Biblioteki Publicznej w Zachełmnej Pasowanie na Czytelnika Biblioteki Publicznej w Zachełmnej Pasowanie na Czytelnika Biblioteki Publicznej w Zachełmnej Pasowanie na Czytelnika Biblioteki Publicznej w Zachełmnej Pasowanie na Czytelnika Biblioteki Publicznej w Zachełmnej