Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

Zespół Regionalny

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

PASOWANIE NA CZYTELNIKA BIBLIOTEKI- PALCZA, 02 GRUDNIA 2015 R.

W dniu 02 grudnia 2015 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Palczy odbyło się Uroczyste Pasowanie Uczniów Klasy Pierwszej na Czytelników Biblioteki. W uroczystości wzięli udział uczniowie klasy I Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Palczy, ich rodzice, wychowawca klasy P. Ewa Ryszawy oraz zaproszeni goście – wójt gminy Budzów Jan Najdek, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Wadowicach – Elżbieta Kowalczyk, Wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Wadowicach – Edyta Stradomska. Uroczystość rozpoczęła się spektaklem edukacyjnym zatytułowanym „Ostatnia książka świata”. Przedstawienie miało na celu uwrażliwienie dzieci na potrzebę czytania, przybliżenie dzieciom sposób funkcjonowania biblioteki oraz pokazać, że książki mają duszę. Dzieci bardzo chętnie odpowiadały na zadawane przez aktorów w trakcie spektaklu pytania, świetnie się przy tym bawiąc. Po przedstawieniu nastąpiło uroczyste pasowanie i złożenie przysięgi w następujących słowach: My, uczniowie Tobie, Książko przyrzekamy, że szanować Cię będziemy, krzywdy zrobić Ci nie damy. Obowiązków czytelnika będziemy przestrzegać pilnie i z Twych rad i Twych mądrości korzystać od dziś usilnie. Następnie zaproszeni goście przeczytali dzieciom wiersze Jana Brzechwy. Dzieci przygotowały również niespodziankę w postaci pięknych wierszy o książce i bibliotece, obiecując szanować książki i być pilnym czytelnikiem biblioteki. Na pamiątkę Pasowania wszyscy pełnoprawni już czytelnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, książeczki, kredki, czapeczki „Lubię czytać” oraz zostali wyróżnieni odznaką o treści „Jestem czytelnikiem biblioteki”. Na zakończenie uroczystości bibliotekarka zaprosiła dzieci do konkursu plastycznego pt. „Moja pierwsza wizyta w bibliotece”.

Galeria