Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

Zespół Regionalny

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

PASOWANIE NA CZYTELNIKA BIBLIOTEKI , 24 LISTOPAD 2014 R. – PALCZA

Witam Ciebie kartek szelestem,
tytułem na pierwszej stronie.
Witam !
Bo po to jestem,
żebyś mnie ujął w dłonie i czytał !

 

Tą myślą przewodnią rozpoczęło się Uroczyste Pasowanie Uczniów Klasy Pierwszych na Czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Palczy. W uroczystości wzięli udział uczniowie klasy Ia i Ib Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Palczy, rodzice, wychowawcy klas P. Anna Nowak i Barbara Jopek oraz zaproszeni goście – wójt gminy Budzów Jan Najdek, radna gminy Budzów – Krystyna Szczepaniak i dyrektor szkoły Małgorzata Urbańska. Uroczystość rozpoczęła się pełnym humoru spektaklem edukacyjnym zatytułowanym „Tajemnica zagubionych liter”. Przedstawienie miało na celu uwrażliwienie dzieci na potrzebę czytania, przybliżenie dzieciom sposób funkcjonowania biblioteki oraz pokazać, że książki mają duszę. Baśniowe postaci, atrakcyjna fabuła i zaskakujące zwroty akcji spowodowały, że uczestnicy z zapartym tchem oglądali spektakl. Dzieci bardzo chętnie odpowiadały na zadawane przez grających pytania, świetnie się przy tym bawiąc. Po przedstawieniu nastąpiło uroczyste pasowanie i złożenie przysięgi w następujących słowach: My, uczniowie Tobie, Książko przyrzekamy, że szanować Cię będziemy, krzywdy zrobić Ci nie damy. Obowiązków czytelnika będziemy przestrzegać pilnie i z Twych rad i Twych mądrości korzystać od dziś usilnie. Następnie zaproszeni goście przeczytali dzieciom bajki pt. „Złota Tabakierka” oraz fragment książki „Mikołajek” podkreślając, że wynalazki techniki są bardzo ważne  w życiu człowieka, ale nic nie zastąpi tradycyjnej książki-jej zapachu, szelestu kart… Dzieci przygotowały również niespodziankę w postaci pięknych wierszy o książce i bibliotece, obiecując szanować książki i być pilnym czytelnikiem biblioteki. Na pamiątkę Pasowania wszyscy pełnoprawni już czytelnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, książeczki i czapeczki „lubię czytać”. Był to niezapomniany i pełen wrażeń dzień.

Galeria