Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

ORKIESTRY DĘTE

ZESPÓŁ REGIONALNY

“PASOWANIE KLASY I NA CZYTELNIKÓW”, BACZYN, 10. 10. 2018 R.

W dniu 10.10.2018 roku w Bibliotece Publicznej w Baczynie odbyło się uroczyste  ,,Pasowanie klasy I na czytelników”. Przyrzeczenie złożyło 10 uczniów. Wszystkie pasowane dzieci otrzymały upominki i słodycze.