Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRA DĘTA W BIEŃKÓWCE

Prezes Orkiestry: Michał Chromy
Dyrygent Orkiestry: Michał Semik

Początkami swej działalności Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieńkówce sięga lat dwudziestych, a nawet wcześniejszych, gdyż jej zalążkiem była grupa sześciu grajków, która w 1914 roku rozpoczęła muzykowanie na terenie wsi, a przede wszystkim chodzenie z tradycyjną kolędą. W 1924 roku skład Orkiestry powiększył się oraz przyjęto nazwę Towarzystwo Muzyczne. Orkiestra przetrwała wiele zawirowań historycznych po czym ożywiła swoją działalność.

23.03.1957 roku, kiedy to Stanisław Goryl – jeden z członków Orkiestry po ukończeniu kursu dyrygentów w Krakowie objął funkcję dyrygenta. Wówczas Orkiestra brała udział w uroczystościach państwowych i kościelnych, podtrzymując też tradycyjne kolędowanie.

Od roku 1966 Orkiestra działa przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieńkówce. W tym okresie orkiestra stała się znana nie tylko na terenie wsi, ale także w powiecie i województwie poprzez udział w różnego rodzaju uroczystościach i festiwalach muzycznych. Orkiestra była bardzo aktywna, np. w 1967 roku łącznie wystąpiła 44 razy. Do osiągnięć tych doszła dzięki wspólnej wytrwałej pracy wszystkich członków i w bardzo dużej mierze dzięki pełnej poświęcenia pracy dyrygenta – Stanisława Goryla. Orkiestra liczyła wtedy 26, a w 1997 roku 36 członków, w tym dużo młodzieży. W 1999 roku Stanisław Goryl zrezygnował z funkcji dyrygenta, a skład Orkiestry wykruszył się.
W 2000 roku Zarząd Orkiestry zwrócił się z prośbą do Jana Sergla, hejnalisty z Wieży Mariackiej o prowadzenie Orkiestry. Od tego roku pełni on funkcję dyrygenta Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieńkówce. To dzięki niemu w roku 2004 Orkiestra liczy 30, a w roku 2005 już 47 członków. Dzięki profesjonalnemu podejściu dyrygenta poziom Orkiestry stale rośnie, a w programach koncertów, obok tradycyjnych pojawiły się ambitniejsze utwory, światowe przeboje czy aranżacje muzyki klasycznej i filmowej. Orkiestra bierze czynny udział w uroczystościach regionalnych, kościelnych i państwowych na terenie wsi, gminy, powiatu i województwa. Zespół stara się kultywować tutejsze tradycje, i tak od 1958 co roku organizuje Dróżki w Kalwarii Zebrzydowskiej w intencji zmarłych, w których bierze udział wielu parafian. Od 2007 roku Orkiestra dzięki zaradności i kreatywności dyrygenta wyjeżdża rokrocznie na tygodniowe wakacje nad Solinę, połączone z warsztatami muzycznymi. Oprócz warsztatów wyjazdowych organizujemy zajęcia warsztatowe w naszej sali prób. Mieliśmy zaszczyt gościć już między innymi pana Macieja Pietraszko, puzonistę Nowojorskiej Filharmonii. Orkiestra nawiązała również wiele kontaktów z innymi orkiestrami, jedną z nich jest orkiestra z Władysławowa. W 2009 i 2012 roku Orkiestra wzięła udział w Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych w Mszanie Dolnej, a w 2011 w Przeglądzie Orkiestr Wojskowych i Dętych w Skale. 26.05.2012 roku Orkiestra wzięła udział w VI Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych Powiatu Suskiego w Zembrzycach gdzie przyznano jej wyróżnienie w przemarszu oraz zajęła 3 miejsce w konkursie koncertowym. Orkiestra koncertuje również na terenie całej Polski. Tradycją stało się uświetnianie uroczystości Zrzeszenia Pszczelarzy Krakowskich, między innymi: „Krakowskiego Miodobrania”, Uroczystości Pszczelarskich na Jasnej Górze, jak również Kolędy i Opłatka u Kardynała. Orkiestra udziela się również charytatywnie. W 2010 roku wzięła udział w akcji Mikołajkowej fundacji „Prometeusz” w Krakowie, a rok później odwiedziła dzieci z zaprzyjaźnionego Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach, gdzie zagrała koncert kolęd. W okresie bożonarodzeniowym nasza Orkiestra odwiedza mieszkańców z kolędą. Dwa lata temu w miesiącu maju Orkiestra przywróciła tradycyjne, codzienne odgrywanie majówek.

Obecnie Orkiestra liczy 40 członków, w tym uczących się.