Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

NAGRODY DLA CZŁONKÓW ZESPOŁU REGIONALNEGO „BUDZOWSKIE KLISZCZAKI” NA POWIATOWYM KONKURSIE GAWĘDZIARZY, ŚPIEWAKÓW I INSTRUMENTALISTÓW LUDOWYCH „PODBABIOGÓRSKIE POSIADY” – ZAWOJA, 11 CZERWCA 2022 R.

Powiatowy Konkurs Gawędziarzy, Śpiewaków i Instrumentalistów Ludowych „Podbabiogórskie Posiady” odbył się 11 czerwca 2022 r. w Zawoi. Organizatorem wydarzenia było Babiogórskie Centrum Kultury. Celem konkursu jest  popularyzacja twórczości ludowej i jej rozwój.

Wyłoniono najlepszych wykonawców, wśród nich są także członkowie zespołu regionalnego „Budzowskie Kliszczaki” działającego przy Bibliotece i Ośrodku Animacji Kultury Gminy Budzów.

Komisja w składzie:
prof. Anna Mlekodaj – językoznawca, dialektolog
dr Dorota Majerczyk – etnolog
mgr Małgorzata Wójtowicz-Wierzbicka – etnolog

po przesłuchaniu i gruntownej ocenie – zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie – 59 punktów programu we wszystkich konkursach i kategoriach regulaminowych, w tym: 10 gawędziarzy ; 29 instrumentalistów; 10 śpiewaków solistów; 10 grup śpiewaczych postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

Kategoria SOLIŚCI
II miejsce Magdalena Synowiec z Jachówki – kategoria dziecięca, śpiew

INSTRUMENTALIŚCI
III miejsce Julia Nieciąg z Jachówki – kategoria dziecięca, skrzypce
III miejsce Krzysztof Kubuszek z Bieńkówki – kategoria młodzieżowa, heligonka

GRUPY ŚPIEWACZE
WYRÓŻNIENIE:   Grupa śpiewacza „Budzowskie Kliszczaki” – kategoria dziecięca, śpiew ludowy w składzie: Maja Nieciąg, Nadia Chromy, Julia Wrona, Wiktoria Sałapat, Martyna Sałapat

Galeria

Budzowskie Kliszczaki podczas Powiatowego Konkursu Gawędziarzy, Śpiewaków i Instrumentalistów Ludowych – Babiogórskie Podłazy Budzowskie Kliszczaki podczas Powiatowego Konkursu Gawędziarzy, Śpiewaków i Instrumentalistów Ludowych – Babiogórskie Podłazy Budzowskie Kliszczaki podczas Powiatowego Konkursu Gawędziarzy, Śpiewaków i Instrumentalistów Ludowych – Babiogórskie Podłazy Budzowskie Kliszczaki podczas Powiatowego Konkursu Gawędziarzy, Śpiewaków i Instrumentalistów Ludowych – Babiogórskie Podłazy Budzowskie Kliszczaki podczas Powiatowego Konkursu Gawędziarzy, Śpiewaków i Instrumentalistów Ludowych – Babiogórskie Podłazy Budzowskie Kliszczaki podczas Powiatowego Konkursu Gawędziarzy, Śpiewaków i Instrumentalistów Ludowych – Babiogórskie Podłazy Budzowskie Kliszczaki podczas Powiatowego Konkursu Gawędziarzy, Śpiewaków i Instrumentalistów Ludowych – Babiogórskie Podłazy Budzowskie Kliszczaki podczas Powiatowego Konkursu Gawędziarzy, Śpiewaków i Instrumentalistów Ludowych – Babiogórskie Podłazy Budzowskie Kliszczaki podczas Powiatowego Konkursu Gawędziarzy, Śpiewaków i Instrumentalistów Ludowych – Babiogórskie Podłazy Budzowskie Kliszczaki podczas Powiatowego Konkursu Gawędziarzy, Śpiewaków i Instrumentalistów Ludowych – Babiogórskie Podłazy Dyplom dla laureatów konkursu Dyplom dla laureatów konkursu Dyplom dla laureatów konkursu Dyplom dla laureatów konkursu