Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

SUKCES ZESPOŁU REGIONALNEGO „BUDZOWSKIE KLISZCZAKI” NA POWIATOWYM KONKURSIE GAWĘDZIARZY, ŚPIEWAKÓW I INSTRUMENTALISTÓW LUDOWYCH „PODBABIOGÓRSKIE POSIADY” – ZAWOJA, 10 CZERWCA 2023 R.

Powiatowy Konkurs Gawędziarzy, Śpiewaków i Instrumentalistów Ludowych „Podbabiogórskie Posiady”, odbył się 10 czerwca 2023 r. w Zawoi.

Organizatorem wydarzenia było Babiogórskie Centrum Kultury. 

Celem konkursu była popularyzacja twórczości ludowej i jej rozwój.

Komisja w składzie:

dr Bożena Lewandowska, mgr Małgorzata Wojtowicz-Wierzbicka oraz dr Artur Czesak po przesłuchaniu i gruntownej ocenie – zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie – 48 punktów programu we wszystkich konkursach i kategoriach regulaminowych, w tym: 9 gawędziarzy; 27 instrumentalistów; 6 śpiewaków solistów; 6 grup śpiewaczych postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia. Podczas konkursu wyłoniono najlepszych wykonawców, wśród nich są także członkowie zespołu regionalnego „Budzowskie Kliszczaki” działającego przy Bibliotece i Ośrodku Animacji Kultury Gminy Budzów:

INSTRUMENTALIŚCI

I  miejsce:  Julia Nieciąg z Jachówki – kategoria dziecięca, skrzypce

SOLIŚCI

II  miejsce: Magdalena Synowiec z Jachówki – kategoria dziecięca, śpiew

GAWĘDZIARZE

II miejsce:  Michał Pęcek z Bieńkówki – kategoria dziecięca,

III miejsce:  Maksymilian Kachnic z Jachówki – kategoria dziecięca.

Dziękujemy Uczestnikom Zespołu Regionalnego “Budzowskie Kliszczaki” – Julii Nieciąg, Mai Nieciąg, Magdalenie Synowiec, Michałowi Pęcek, Maksymilianowi Kachnic, Janowi Głowacz, Marcelowi Plewka oraz Krzysztofowi Kubuszek za udział w Konkursie.

Galeria

Laureatka Konkursu Laureatka Konkursu Laureat Konkursu Laureat Konkursu Występ Zespołu Regionalnego Budzowskie Kliszczaki Uczestniczka Konkursu Uczestnik Konkursu Uczestnik Konkursu Występ Zespołu Regionalnego Budzowskie Kliszczaki Uczestnik Konkursu Wręczenie nagród Wręczenie nagród