Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

LEKCJA BIBLIOTECZNA PN. „ZWIERZĘTA ARKTYKI I ANTARKTYDY”, PALCZA – 08 LUTEGO 2018 R.

W dniu 08 lutego 2018 r. do Biblioteki Publicznej w Palczy  zawitali uczniowie klasy II. Dzieci odwiedziły Bibliotekę w celu zdobycia informacji na temat zwierząt żyjących w „ krainach wiecznego lodu”, czyli w Arktyce  i Antarktydzie. Bibliotekarze rozpoczęli spotkanie edukacyjne od krótkiej pogadanki z dziećmi na  temat tego, w jaki sposób zwierzęta są przystosowane do przebywania na stałe w niskich temperaturach. Potem przedstawiono dzieciom poszczególne gatunki zwierząt na prezentacji multimedialnej. Uczniowie z zainteresowaniem obejrzeli  również fotografie zwierząt w encyklopediach i leksykonach przyrodniczych znajdujących się w Bibliotece. Ostatnim punktem lekcji bibliotecznej było wyszukiwanie konkretnych informacji na temat poszczególnych zwierząt w różnorodnych źródłach informacji. Dzieci zostały podzielone na grupy. Każda z grup pracowała z innym źródłem informacji np. encyklopedia, czasopismo przyrodnicze, encyklopedia multimedialna, atlas geograficzny. Drugoklasiści  poradzili sobie doskonale i szybko odnaleźli odpowiedzi na zadane im pytania.

Galeria