Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

LEKCJA BIBLIOTECZNA PN. “LUDZIE KSIĄŻKI” DLA KLASY IV – PALCZA, 19.10.2017 R.

W dniu 19 października 2017 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Palczy została przeprowadzona lekcja biblioteczna pn. „Ludzie książki” dla kl. IV. Na zajęciach dzieci miały możliwość zapoznać się z poszczególnymi etapami powstawania książki oraz poznać zawody ludzi, którzy tworzą książkę, m.in. autora, tłumacza, redaktora, korektora, ilustratora, operatora DTP, drukarza, księgarza, antykwariusza i bibliotekarza.

Dzieci po obejrzeniu prezentacji przystąpiły do pracy w grupach. Miały za zadanie ułożyć w odpowiedniej kolejności etapy powstawania książki oraz za pomocą krótkich opisów odgadywały zawody osób, które tworzą książkę.

Wszyscy poradzili sobie wyśmienicie.

Zapraszamy do galerii zdjęć.

Galeria