Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

POWIATOWY KONKURS NA „ŚWIAT, PODŁAŹNIK I PAJĄK” – 08 GRUDNIA 2018 R., ZACHEŁMNA

Wzorem lat ubiegłych w dniu 08 grudnia 2018 r.  w Szkole Podstawowej w Zachełmnej odbyło się podsumowanie konkursów regionalnych związanych z tradycją Świąt Bożego Narodzenia. Rozstrzygnięcie VIII Powiatowego Konkursu na „Świat, Podłaźnik, Pająk”, organizowanego przez Szkołę Podstawową w Zachełmnej, Bibliotekę i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów oraz Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej zgromadził licznych laureatów.

Uczniowie szkoły podstawowej z Zachełmnej przywitali wszystkich zebranych spektaklem nawiązującym do Świąt Bożego Narodzenia. Młodzi artyści zostali nagrodzeni burzliwymi oklaskami. Podczas imprezy odbył się również kiermasz świąteczny, przygotowany przez zespół nauczycieli i uczniów szkoły podstawowej oraz rodziców. Niezwykła atmosfera wprowadziła wszystkich w klimat zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Konkurs „Pająki, Światy, Podłaźniki”  wyeksponował prace związane ze starym zwyczajem przystrajania wnętrza chat w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Przypomniał charakterystyczne dla regionu Podbabiogórza elementy plastyki obrzędowej, jaką stanowiły dekoracje związane z Godnimi Świętami czyli Bożym Narodzeniem.

Świat, światy – kule z opłatków,zawieszane u stropu, często na tragarzu (sosrębie) w paradnej izbie, niegdyś związane z urodzajem i życiodajnym słońcem, w tradycji chrześcijańskiej symbolizowały glob ziemski odkupiony przez Jezusa.

Podłaźniki, podłaźniczki – wierzchołek jodły lub świerka przystrojony jabłkami, orzechami i często światami,zawieszany u stropu w paradnej izbie, odwieczny znak życia, prastary symbol kosmiczny (kolumna niebios), w tradycji chrześcijańskiej miał przypominać rajskie drzewo i grzech pierworodny, od którego mieszkańców Ziemi wybawiło przyjście na świat Jezusa.

Pająki – rodzaj żyrandoli wykonanych ze słomy, nasion, bibuły, opłatków – były ozdobą izby wzorowaną na tradycji kościelnej i dworskiej.

Przypomnienie tych ozdób ma na celu przywrócenie dawnego rękodzieła, wspieranie rozwoju twórczości ludowej,rozwijanie zainteresowań kulturą ludową, utrwalanie ponadczasowych tradycji ludowych regionu.

Konkurs zorganizowany został w trzech kategoriach:
KATEGORIE :
I. Światy
II. Podłaźniki
III. Pająki

CHARAKTERPRAC:
Prace podlegające konkursowej ocenie we wszystkich kategoriach musiały być wykonane zgodnie z tradycją, zarówno jeżeli chodzi o ich formę plastyczną, jaki o materiał (słoma, opłatki, kolorowy papier i bibuła, nasiona roślin rosnących na terenie Podbabiogórza, tzw. złotka, itp.). Wyklucza się materiały współczesne jak: folia, sztuczne tworzywo, szkło, taśmy kwiaciarskie, taśmy dekoracyjne, sztuczne drzewka, obce kulturowo nasiona i owoce itp.

WIEK UCZESTNIKÓW: 
Prace we wszystkich wymienionych wyżej kategoriach (światy, podłaźniki, pająki) oceniane były w trzech przedziałach wiekowych:
I grupa wiekowa – szkoły podstawowe,
II grupa wiekowa – młodzież gimnazjalna i ponad gimnazjalna,
III grupa wiekowa – dorośli.

WYNIKI KONKURSU:
Komisja w składzie:

1. Władysława Kulak – plastyk, regionalista
2. Andrzej Peć – etnograf, regionalista,
3. Janusz Kociołek 
– Naczelnik Wydziału, Kultury, Turystyki iPromocji przy Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej.
Biorąc pod uwagę następujące kategorie:

I. KATEGORIA „ŚWIATY”
GRUPA WIEKOWA: SZKOŁY PODSTAWOWE

przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:
I miejsce 
Kacper Łuczak z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Palczy
II miejsce 
Klasa I z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Baczynie
III miejsce 

Jakub i Maciej Chwała z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Palczy

GRUPA WIEKOWA: MŁODZIEŻ GIMNAZJALNA I PONADGIMNAZJALNA
przyznała następujące nagrody:
I miejsce 

Natalia Cholewa z Bieńkówki
II miejsce 
Klasa VII ze Szkoły Podstawowej w Zachełmnej
III miejsce 
Emilia Gwiżdż z Zespołu Szkół im. W. Witosa z Suchej Beskidzkiej

GRUPA WIEKOWA: DOROŚLI
przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:
I miejsce 

Rodzina Horzynków  z Baczyna
II miejsce 
Rodzina Niteckich z Budzowie
II miejsce 
Rodzina Błażeja Nieciąga z Bieńkówki

II. KATEGORIA„PODŁAŹNIK”
GRUPA WIEKOWA: SZKOŁY PODSTAWOWE
przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:
I miejsce
Klasa II z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Baczynie
II miejsce
Klasa IV z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Palczy
III miejsce 
Zespół Kreatywnych Dziewczynek z Miejskiego Ośrodka Kultury w Jordanowie

GRUPA WIEKOWA: MŁODZIEŻ GIMNAZJALNA I PONADGIMNAZJALNA
przyznała następujące nagrody:
I miejsce 

Grupa „Zachołmnianie” ze Szkoły Podstawowej w Zachełmnej  
I miejsce 
Kółko plastyczne z klas gimnazjalnych przy Szkole Podstawowej nr 1
w Budzowie  

GRUPA WIEKOWA: DOROŚLI
przyznała następujące nagrody:
I miejsce 

Antoni Karcz z mamą z Palczy
III miejsce 
Jan Żmuda z mamą z Zachełmnej
III miejsce 
Patryk Wadowski z mamą z Budzowa

III. KATEGORIA „PAJĄKI”

GRUPA WIEKOWA: SZKOŁY PODSTAWOWE
przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:
I miejsce 

Klasa III z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Baczynie
II miejsce 
Kółko artystyczne z  kl. I – III zeSzkoły Podstawowej w Zachełmnej
III miejsce 
Grupa Przedszkolna Słoneczka” z SPSPSK w Makowie Podhalańskim
III miejsce 
Emilia Godawa ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Budzowie

GRUPA WIEKOWA: MŁODZIEŻ GIMNAZJALNA I PONADGIMNAZJALNA
przyznała następujące nagrody:
I miejsce 

Patrycja Gwiżdż ze Szkoły Podstawowej w Zachełmnej
II miejsce 
Jakub Kowalski z Jachówki

GRUPA WIEKOWA: DOROŚLI
przyznała następujące nagrody:
I miejsce 

Dawid i Julia Kruszniewscy z mamą z Palczy
II miejsce 
KGW z Zachełmnej
III miejsce
Rodzina Alicji Gwiżdż z Zachełmnej

Galeria