Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

KONKURSY: „ŚWIATY, PODŁAŹNIKI I PAJĄKI”, „BABIOGÓRSKA SZOPKA REGIONALNA” – 14 GRUDNIA 2013 R.

Dnia 14 grudnia 2013 odbyło się podsumowanie konkursów regionalnych związanych z tradycją Świąt Bożego Narodzenia. Finał III Powiatowego Konkursu „Pająki, Światy, Podłaźniki”, organizowanego przez Szkołę Podstawową w Zachełmnej oraz Bibliotekę i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów, a także Starostwa Powiatowe w Suchej Beskidzkiej zgromadził licznych laureatów.

Uczniowie szkoły podstawowej z Zachełmnej przywitali wszystkich zebranych spektaklem nawiązującym do Świąt Bożego Narodzenia. Młodzi artyści zostali nagrodzeni burzliwymi oklaskami. Podczas imprezy odbył się również kiermasz świąteczny, przygotowany przez zespół nauczycieli i uczniów szkoły podstawowej oraz rodziców. Niezwykła atmosfera wprowadziła wszystkich w klimat zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Konkurs “Pająki, Światy, Podłaźniki” zaprezentował prace związane ze starym zwyczajem przystrajania wnętrza chat w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Przypomniał charakterystyczne dla regionu Podbabiogórza elementy plastyki obrzędowej, jaką stanowiły dekoracje związane z Godnimi Świętami czyli Bożym Narodzeniem.

Świat, światy – kule z opłatków, zawieszane u stropu, często na tragarzu (sosrębie) w paradnej izbie, niegdyś związane z urodzajem i życiodajnym słońcem, w tradycji chrześcijańskiej symbolizowały glob ziemski odkupiony przez Jezusa.

Podłaźnik, podłaźniczka – wierzchołek jodły lub świerka przystrojony jabłkami, orzechami i często światami, zawieszany u stropu w paradnej izbie, odwieczny znak życia, prastary symbol kosmiczny (kolumna niebios), w tradycji chrześcijańskiej miał przypominać rajskie drzewo i grzech pierworodny, od którego mieszkańców Ziemi wybawiło przyjście na świat Jezusa.

Pająki – rodzaj żyrandoli wykonanych ze słomy, nasion, bibuły, opłatków – były ozdobą izby wzorowaną na tradycji kościelnej i dworskiej.
Przypomnienie tych ozdób ma na celu przywrócenie dawnego rękodzieła, wspieranie rozwoju twórczości ludowej, rozwijanie zainteresowań kulturą ludową, utrwalanie ponadczasowych tradycji ludowych regionu.

Konkurs zorganizowany został w trzech kategoriach:

KATEGORIE :
I. Światy
II. Podłaźniki
III. Pająki

CHARAKTER PRAC:
Prace podlegające konkursowej ocenie we wszystkich kategoriach musiały być wykonane zgodnie z tradycją, zarówno jeżeli chodzi o ich formę plastyczną, jak i o materiał (słoma, opłatki, kolorowy papier i bibuła, nasiona roślin rosnących na terenie Podbabiogórza, tzw. złotka, itp.). Wyklucza się materiały współczesne jak: folia, sztuczne tworzywo, szkło, taśmy kwiaciarskie, taśmy dekoracyjne, sztuczne drzewka, obce kulturowo nasiona i owoce itp.

WIEK UCZESTNIKÓW:
Prace we wszystkich wymienionych wyżej kategoriach (światy, podłaźniki, pająki) oceniane były w trzech przedziałach wiekowych:

I grupa wiekowa – szkoły podstawowe,
II grupa wiekowa – młodzież gimnazjalna i ponad gimnazjalna,
III grupa wiekowa – dorośli.

WYNIKI KONKURSU:

Komisja w składzie:

1. Władysława Kulak – plastyk, regionalista
2. Andrzej Peć – etnograf, regionalista
3. Marcin Leśniakiewicz – przedstawiciel Wydziału, Kultury, Turystyki i Promocji przy Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej.

Biorąc pod uwagę następujące k a t e g o r i e:

I. KATEGORIA „ŚWIATY”
GRUPA WIEKOWA: SZKOŁY PODSTAWOWE

przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

I miejsce
Martyna Konderak, kl. VI z Zespołu Szkół Nr 1 w Suchej Beskidzkiej

II miejsce
Klasa II ze Szkoły Podstawowej w Zachełmnej

III miejsce
Aleksandra Szpak z kl. VI z Zespołu Szkół w Makowie Podhalańskim

Wyróżnienie
Aleksandra Dróżdż i Piotr Filuś z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Palczy

GRUPA WIEKOWA: MŁODZIEŻ GIMNAZJALNA I PONADGIMNAZJALNA
przyznała następujące nagrody:

II miejsce
Paulina Stypuła z Gimnazjum w Budzowie

III miejsce
Dominika Chrapek z Gimnazjum w Budzowie

GRUPA WIEKOWA: DOROŚLI
przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

I miejsce
Rodzina Studnickich z Zachełmnej

II miejsce
Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie

II miejsce
Bogumiła Nieciąg z rodziną z Bieńkówki

II. KATEGORIA „PODŁAŹNIK”

GRUPA WIEKOWA: SZKOŁY PODSTAWOWE
przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

I miejsce
Klasa IV ze Szkoły Podstawowej w Jachówce

II miejsce
Natalia Gabryś ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Budzowie

II miejsce
Klasa V ze Szkoły Podstawowej w Zachełmnej

III miejsce
Anna Kulak ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Budzowie

III miejsce
Kamil i Klaudia Rymarczyk z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Baczynie

III miejsce
Jakub Frączek z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Palczy

GRUPA WIEKOWA: DOROŚLI
przyznała następujące nagrody:

I miejsce
Koło Gospodyń Wiejskich w Bieńkówce

II miejsce
Koło Gospodyń Wiejskich w Jachówce

III miejsce
Rodzina Pitek z Baczyna

III. KATEGORIA „PAJĄKI”

GRUPA WIEKOWA: SZKOŁY PODSTAWOWE
przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

I miejsce
Klasa I z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Baczynie

I miejsce
Klasa VI ze Szkoły Podstawowej w Zachełmnej

Wyróżnienie
Dawid Gasiek z kl. VI ze Skawicy

Wyróżnienie
Marta Malarczyk ze Skawicy

GRUPA WIEKOWA: MŁODZIEŻ GIMNAZJALNA I PONADGIMNAZJALNA
przyznała następujące nagrody:

I miejsce
Aleksandra Nowak z Gimnazjum w Budzowie

II miejsce
Klasa I d z Liceum Ogólnokształcącego w Suchej Beskidzkiej

III miejsce
Klasa II TE z Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej


GRUPA WIEKOWA: DOROŚLI

przyznała następujące nagrody:

I miejsce
Patrycja Gwiżdż z mamą w Zachełmnej

II miejsce
Koło Gospodyń Wiejskich w Zachełmnej

III miejsce
Wioletta Gwiżdż z rodziną z Zachełmnej

W tym dniu został również rozstrzygnięty Gminny Konkurs na „Babiogórską Szopkę Regionalną” organizowanym przez Bibliotekę i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów oraz Szkołę podstawową w Zachełmnej. W konkursie tym ocenie podlegały szopki przedstawiające scenę betlejemską ilustrującą narodzenie Zbawiciela, umieszczoną w formie przestrzennej, w realiach regionu babiogórskiego – krajobrazu z zarysem Babiej Góry, architektury (kościół, kapliczka, drewniana chałupa itp.), elementów wyposażenia wnętrz, strojów itp. Ponadto szopka powinna być wykonana z użyciem materiałów naturalnych (np. drewno, papier, kora, nasiona, mech, kamień). Ocenie nie podlegały szopki wykonane w oparciu o materiały sztuczne (tworzywo sztuczne, styropian, folia itp.). Postacie ludzi i zwierząt powinny być również wykonane z materiałów naturalnych (drewno, glina, ciasto, nasiona itp.). Regulamin dopuszczał użycie plasteliny lub modeliny. Ocenie nie podlegały szopki, w których użyto postaci gotowych lalek i figurek.

WYNIKI KONKURSU:

I. KATEGORIA „SZOPKA RODZINNA”
I miejsce

Rodzina Konasów z Budzowa

II miejsce
Małgorzata Gruda z rodziną z Palczy

III miejsce
Rodzina Piotra Sikory z Budzowa

III miejsce
Rodzina Gorylów i Pilszaków z Zachełmnej

Wyróżnienie
Anna, Małgorzata, Janusz Kulakowie z Budzowa

Wyróżnienie
Rodzina Piotra Sałapata z Bieńkówki

II. KATEGORIA „ DZIECIĘCA”

I miejsce
Koło Artystyczne ze Szkoły Podstawowej w Zachełmnej

II miejsce
Kacper Chromy z klasy V z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Palczy

III miejsce
Barbara i Piotr Jończyk ze Szkoły Podstawowej w Bieńkówce

Wyróżnienie
Oliwia Mglej ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Budzowie

III. KATEGORIA „ MŁODZIEŻOWA”

I miejsce
Grupa Regionalna „Zachełmnianie” z Zachełmnej

II miejsce
Małgorzata i Dominika Mlak z Gimnazjum w Budzowie

Galeria