Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

POWIATOWY KONKURS NA „ŚWIAT, PODŁAŹNIK I PAJĄK”, ZACHEŁMNA – 09 GRUDNIA 2017

Dnia 09  grudnia 2017 r. odbyło się podsumowanie konkursu  regionalnego związanego z tradycją Świąt Bożego Narodzenia. Finał VII Powiatowego Konkursu „Pająki, Światy, Podłaźniki”, organizowanego przez Szkołę Podstawową w Zachełmnej oraz Bibliotekę i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów, a także Starostwa Powiatowe w Suchej Beskidzkiej zgromadził licznych laureatów.

Uczniowie szkoły podstawowej z Zachełmnej przywitali wszystkich zebranych spektaklem nawiązującym do Świąt Bożego Narodzenia. Młodzi artyści zostali nagrodzeni burzliwymi oklaskami. Podczas imprezy odbył się również kiermasz świąteczny, przygotowany przez zespół nauczycieli i uczniów szkoły podstawowej oraz rodziców. Niezwykła atmosfera wprowadziła wszystkich w klimat zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Konkurs „Pająki, Światy, Podłaźniki” zaprezentował prace związane ze starym zwyczajem przystrajania wnętrza chat w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Przypomniał charakterystyczne dla regionu Podbabiogórza elementy plastyki obrzędowej, jaką stanowiły dekoracje związane z Godnimi Świętami czyli Bożym Narodzeniem.

Świat, światy – kule z opłatków, zawieszane u stropu, często na tragarzu (sosrębie) w paradnej izbie, niegdyś związane z urodzajem i życiodajnym słońcem, w tradycji chrześcijańskiej symbolizowały glob ziemski odkupiony przez Jezusa.

Podłaźnik, podłaźniczka – wierzchołek jodły lub świerka przystrojony jabłkami, orzechami i często światami, zawieszany u stropu w paradnej izbie, odwieczny znak życia, prastary symbol kosmiczny (kolumna niebios), w tradycji chrześcijańskiej miał przypominać rajskie drzewo i grzech pierworodny, od którego mieszkańców Ziemi wybawiło przyjście na świat Jezusa.

Pająki – rodzaj żyrandoli wykonanych ze słomy, nasion, bibuły, opłatków – były ozdobą izby wzorowaną na tradycji kościelnej i dworskiej.
Przypomnienie tych ozdób ma na celu przywrócenie dawnego rękodzieła, wspieranie rozwoju twórczości ludowej, rozwijanie zainteresowań kulturą ludową, utrwalanie ponadczasowych tradycji ludowych regionu.

Konkurs zorganizowany został w trzech kategoriach:

KATEGORIE :
I. Światy
II. Podłaźniki
III. Pająki

CHARAKTER PRAC:
Prace podlegające konkursowej ocenie we wszystkich kategoriach musiały być wykonane zgodnie z tradycją, zarówno jeżeli chodzi o ich formę plastyczną, jak i o materiał (słoma, opłatki, kolorowy papier i bibuła, nasiona roślin rosnących na terenie Podbabiogórza, tzw. złotka, itp.). Wyklucza się materiały współczesne jak: folia, sztuczne tworzywo, szkło, taśmy kwiaciarskie, taśmy dekoracyjne, sztuczne drzewka, obce kulturowo nasiona i owoce itp.

WIEK UCZESTNIKÓW: 
Prace we wszystkich wymienionych wyżej kategoriach (światy, podłaźniki, pająki) oceniane były w trzech przedziałach wiekowych:

I grupa wiekowa – szkoły podstawowe,
II grupa wiekowa – młodzież gimnazjalna i ponad gimnazjalna,
III grupa wiekowa – dorośli.


WYNIKI KONKURSU:

Komisja w składzie:
1. Władysława Kulak– plastyk, regionalista
2Regina Wicher – etnograf,
3. Janusz Kociołek – naczelnik Wydziału, Kultury, Turystyki i Promocji przy Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej.

Biorąc pod uwagę następujące k a t e g o r i e:

I. KATEGORIA „ŚWIATY”

GRUPA WIEKOWA: SZKOŁY PODSTAWOWE
przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

I miejsce 
Klasa VI ze Szkoły Podstawowej  w Zachełmnej
Natalia Horzynek z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Baczynie

II miejsce 
Klaudia Konas ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Budzowie

III miejsce 
Jakub i Maciej Chwała z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Palczy

 

GRUPA WIEKOWA: MŁODZIEŻ GIMNAZJALNA I PONADGIMNAZJALNA
przyznała następujące nagrody:

I miejsce 
Katarzyna Wrzodek z Liceum Ogólnokształcącego w Suchej Beskidzkiej

II miejsce 
Natalia Kunas z Gimnazjum w Budzowie


GRUPA WIEKOWA: DOROŚLI

przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

I miejsce 
Rodzina Błażeja Bieciąga z Bieńkówki
Marta Sabała z Baczyna

Wyróżnienie  
Natalia Cholewa z mamą z Budzowa


II. KATEGORIA „PODŁAŹNIK”

GRUPA WIEKOWA: SZKOŁY PODSTAWOWE
przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

I miejsce 
Klasa VII ze Szkoły Podstawowej w Zachełmnej

II miejsce 
Klasa I z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Baczynie

III miejsce 
Klasa VII ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Budzowie

Wyróżnienie
Klasa VII ze Szkoły Podstawowej w Jachówce


GRUPA WIEKOWA: MŁODZIEŻ GIMNAZJALNA I PONADGIMNAZJALNA

przyznała następujące nagrody:

I miejsce 
Kółko plastyczne z klas gimnazjalnych ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Budzowie

II miejsce 
Anna Wełna z Gimnazjum w Budzowie

Wyróżnienie
Marzena Spyrka z Zawoi

GRUPA WIEKOWA: DOROŚLI
przyznała następujące nagrody:

II miejsce 
Weronika Pakuła z klasy VI z rodziną ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Budzowie

 

III. KATEGORIA „PAJĄKI”

GRUPA WIEKOWA: SZKOŁY PODSTAWOWE
przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

I miejsce 
Julia i Dawid Kruszniewscy z Palczy

II miejsce 
Klasa V ze Szkoły Podstawowej w Jachówce
Klasa IV – V ze Szkoły Podstawowej w Zachełmnej

III miejsce
Aleksandra Chromy z Bieńkówki


GRUPA WIEKOWA: MŁODZIEŻ GIMNAZJALNA I PONADGIMNAZJALNA

przyznała następujące nagrody:

I miejsce
Patrycja i Emilia Gwiżdż z Zachełmnej

Wyróżnienie
Jakub Kowalski z Budzowa


GRUPA WIEKOWA: DOROŚLI

przyznała następujące nagrody:

I miejsce 
Koło Gospodyń Wiejskich w Zachełmnej

II miejsce 
Rodzina Gwiżdzów z Zachełmnej

Galeria