Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

ORKIESTRY DĘTE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

KONKURSY PLASTYCZNY „SYMBOLE NARODOWE POLSKI”, ZACHEŁMNA – 31 PAŹDZIERNIKA–14 LISTOPADA 2018 R.

Konkurs plastyczny pn. „Symbole  narodowe Polski”, który przeznaczony dla uczniów Szkoły Podstawowej w Zachełmnej odbył się w dniach 31.10.2018 – 14.11.2018. W konkursie wzięły udział trzy osoby. Przyznano trzy równorzędne nagrody rzeczowe dla uczestniczek konkursu.

Galeria