Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

KONKURSY PLASTYCZNE PN. “NAJPIĘKNIEJSZA TRADYCYJNA PALMA WIELKANOCNA” ORAZ “NAJPIĘKNIEJSZA PISANKA WIELKANOCNA”, BUDZÓW – 4 KWIETNIA 2023 R.

Gminna Biblioteka Publiczna w Budzowie ogłosiła w marcu dwa konkursy wielkanocne. Konkursy miały na celu popularyzację zwyczajów i obrzędów wielkanocnych oraz kultywowanie tradycji wykonywania palm i pisanek zgodnie z miejscowym zwyczajem. W dniach 9-25 marca odbył się konkurs pn. „Najpiękniejsza tradycyjna palma wielkanocna”, na który czytelnicy przynieśli 11 pięknych, własnoręcznie zrobionych palm. Komisja konkursowa oceniła kompozycje, zastosowane materiały, zgodność z tradycją oraz staranność i pracochłonność wykonania palm. 4 kwietnia rozstrzygnięty został konkurs pn. „Najpiękniejsza pisanka wielkanocna”, w którym wzięło udział 9 osób. Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali nagrody rzeczowe.

„Najpiękniejsza tradycyjna palma wielkanocna”

I miejsce:   Oskar Pieczara, Krzysztof Dobosz, Emilia i Franciszek Dobosz

II miejsce:   Patrycja Krupczak, Malwina Rajda

III miejsce:   Hanna Ścieszka, Weronika Krupczak

Wyróżnienie: Mikołaj Kurowski, Nikodem Burliga, Gabriel Malina

Za udział: Hubert Malina

„Najpiękniejsza pisanka wielkanocna”

Kategoria 0-III

I miejsce: Malwina Rajda, Patrycja Krupczak, Krzysztof Dobosz

II miejsce:   Weronika Krupczak, Franciszek Dobosz

III miejsce:   Nadia Pieczara, Antoni Chorąży

Wyróżnienie: Hubert Pająk

Kategoria IV-VIII

Nagroda Specjalna: Emilia Dobosz

Galeria

Prace uczestników konkursu. Uczestnicy konkursu. Uczestnicy konkursu. Prace uczestników konkursu. Prace uczestników konkursu.