Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

Zespół Regionalny

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

KONKURSY PLASTYCZNE PN. „NAJPIĘKNIEJSZA PALMA WIELKANOCNA”, BACZYN – 21 MARCA 2024 R

W okresie przedświątecznym w Bibliotece Publicznej w Baczynie został zorganizowany konkurs plastyczny pn. „Najpiękniejsza Palma Wielkanocna”. Konkurs adresowany był do przedszkolaków i uczniów Szkoły Podstawowej w Baczynie. Konkurs miał na celu popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów związanych z Niedzielą Palmową i Wielkanocą oraz rozwijanie inwencji twórczej i pobudzanie kreatywności dzieci i młodzieży. Zadaniem konkursowym było wykonanie tradycyjnej Palmy Wielkanocnej, używając tradycyjnych, naturalnych materiałów. Do konkursu zgłoszonych zostało 11 prac. Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce 21 marca 2024r. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe.

Galeria

Konkurs Najpiękniejsza Palma Wielkanocna Konkurs Najpiękniejsza Palma Wielkanocna Konkurs Najpiękniejsza Palma Wielkanocna Konkurs Najpiękniejsza Palma Wielkanocna Konkurs Najpiękniejsza Palma Wielkanocna