Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

ZESPÓŁ REGIONALNY

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

Zespół Regionalny

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

KONKURSY PLASTYCZNE: „NAJPIĘKNIEJSZA OZDOBA ŚWIĄTECZNA” ORAZ „NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA ŚWIĄTECZNA”, BUDZÓW – 31 GRUDNIA 2020 R.

W dniach od 20 listopada do 31 grudnia 2020 r. w Bibliotece Publicznej w Budzowie zostały zorganizowane dwa konkursy plastyczne „Najpiękniejsza Ozdoba Świąteczna”, „Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa” oraz konkurs literacki „Mój zimowy wiersz”. Celem konkursów było rozwijanie aktywności twórczej i literackiej, wrażliwości estetycznej  wykonawców, a także kultywowanie tradycji świąt Bożego Narodzenia. 23 osoby wykonały piękne plastyczne prace konkursowe, które zostały ocenione w 3 kategoriach wiekowych. Jedna osoba otrzymała Nagrodę Specjalną w konkursie literackim „Mój zimowy wiersz”. Wszystkie prace zostały nagrodzone. Oto wyniki konkursu:

„Najpiękniejsze ozdoba świąteczna”:

Kat. I : Przedszkole
I miejsce: Kamil Łopata
II miejsce: Krzysztof Dobosz, Agnieszka Janowiec
III miejsce: 
Nikodem Pochopień

Kat. II : Klasy I – III
I miejsce:  Piotr Maślanka
II miejsce: Oliwier Warchoł, Bartłomiej Chrapek
III miejsce: Nikola Pochopień

Kat. I : Klasy IV – VIII
I miejsce: Emilia Godawa, Patrycja Kolenda
II miejsce: Kamila Kopacz, Emilia Dobosz 
III miejsce: Sylwia Janowiec, Patrycja Kopacz 

„Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa”

Kat. I : Przedszkole
I miejsce: Krzysztof Dobosz
II miejsce: Maja Chrapek, Julia Krupczak
III miejsce: 
Klaudia Sabała, Agnieszka Janowiec

Kat. II : Klasy I – III
I miejsce:   Kinga Pieronkiewicz, Grzegorz Szczepaniak
II miejsce:  Piotr Maślanka, Łukasz Janowiec
III miejsce: Aleksandra Krupczak

Kat. I : Klasy IV – VIII
I miejsce:  Sylwia Janowiec
II miejsce:  Kamila Kopacz, Emilia Dobosz
III miejsce: Emilia Godawa, Nikola Sabała

„Mój zimowy wiersz”
Nagroda Specjalna:  Kornelia Chrapek

Zapraszamy do galerii zdjęć.

Galeria