Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

Zespół Regionalny

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

KONKURSY PLASTYCZNE:  „BAJKOWE ZWIERZĄTKO” ORAZ „ILUSTRACJA TYTUŁU OSTATNIO PRZECZYTANEJ KSIĄŻKI”-  BUDZÓW

W listopadzie w Bibliotece Publicznej  w Budzowie rozstrzygnięte zostały dwa konkursy plastyczne. Konkurs dla dzieci „Bajkowe Zwierzątko” oraz konkurs zatytułowany „Zilustruj tytuł ostatnio przeczytanej książki” dla młodzieży. Konkursy miały na celu wyrażenie plastyczne, korzystania ze zbiorów bibliotecznych. Prace wykonały dzieci przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych i uczniowie gimnazjum. 21 osób otrzymało nagrody rzeczowe związane z czytaniem.

Galeria