Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

Zespół Regionalny

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

TWÓRCY LUDOWI

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

KONKURSY LITERACKIE: „WIERSZ LUB FRASZKA O CZYTANIU” ORAZ „KŁAMCZUCHA – TEST Z TREŚCI”, BUDZÓW

W okresie od 23 października do 17 listopada 2017 r., czytelnicy Biblioteki Publicznej w Budzowie mogli wykazać się talentem poetyckim, bo w tym okresie przyjmowane były prace na konkurs „Wiersz lub fraszka o czytaniu” . Odkryliśmy talenty poetyckie i wręczyliśmy 11 nagród książkowych w trzech kategoriach: uczniowie szkoły podstawowej, uczniowie gimnazjum oraz osoby dorosłe.

28 listopada 2017 r.  wspólnie z Biblioteką gimnazjalną zorganizowany został konkurs „Kłamczucha – test z treści” . 11 czytelników otrzymało nagrody rzeczowe.

Galeria