Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

ZESPÓŁ REGIONALNY

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

KONKURSY KALIGRAFII, ZACHEŁMNA – 18 WRZEŚNIA – 03 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

Konkurs pięknej kaligrafii przeznaczony dla uczniów Szkoły Podstawowej w Zachełmnej i odbył się w dniach 18.09.2018 – 3.10.2018.

W konkursie wzięło udział ogółem 11 osób w dwóch kategoriach wiekowych:
Kl. II – III – 3 osoby
Kl. IV –VIII – 8 osób

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe.

Galeria