Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

TWÓRCY LUDOWI

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

ZESPÓŁ REGIONALNY

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

KONKURSY I LEKCJE BIBLIOTECZNE ZORGANIZOWANE PRZEZ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ W ZACHEŁMNEJ W MIESIĄCU KWIETNIU I MAJU 2018 R.

22W dniach 03 – 27 kwietnia 2018 zorganizowano konkurs pn. „Czytelnik miesiąca kwietnia”, który był przeznaczony dla uczniów klas 0 – VII Szkoły Podstawowej w Zachełmnej. Konkurs rozstrzygnięto 16.05.2018 r. Najaktywniejszym czytelnikiem miesiąca została uczennica klasy III, otrzymała nagrodę rzeczową.

W dniu 08.05.2018 r. w Bibliotece Publicznej w Zachełmnej odbyła się  lekcja biblioteczna na temat przysposobienia bibliotecznego. Uczestnikiem lekcji była grupa  przedszkolaków.

W dniu 18.05.2018 r.   odbył się „Wiosenny konkurs plastyczny dla przedszkolaków”.  Na początku spotkania z przedszkolakami przeczytano fragment książki M. Kownackiej „Kajtkowe przygody” (bibliotekarz). Następnie, po krótkiej rozmowie na temat tekstu, odbył się konkurs plastyczny – dzieci rysowały ilustracje nawiązujące do przeczytanego tekstu. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody – książeczki z bajkami.