Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

TWÓRCY LUDOWI

ZESPÓŁ REGIONALNY

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

„KONKURS WIEDZY O TADEUSZU KOŚCIUSZCE”, ZACHEŁMNA  – 12 GRUDNIA 2017 r.

Konkurs wiedzy o Tadeuszu Kościuszce przeznaczony był dla uczniów klas IV – VII Szkoły Podstawowej w Zachełmnej i  odbył się w dniach 15 – 23 listopada 2017 r. W konkursie wzięło udział 6 osób. Konkurs rozstrzygnięto 12 grudnia 2017 r., wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe.

Galeria