Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

Zespół Regionalny

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

Zespół Regionalny

„KONKURS WIEDZY O HYMNIE POLSKI”- ZACHEŁMNA, 1-14 CZERWCA 2022 r.

W dniach 1 – 14 czerwca 2022 r. Biblioteka Publiczna w Zachełmnej zorganizowała „Konkurs Wiedzy o hymnie Polski”. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił 2022 rokiem twórcy „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech”, dlatego nawiązując do tego wydarzenia zorganizowano konkurs adresowany do uczniów klas II – VIII Szkoły Podstawowej w Zachełmnej. Zadaniem uczestników było pisemne uzupełnienie testu z pytaniami dotyczącymi hymnu państwowego i dostarczenie go do biblioteki.

W konkursie wzięły udział 2 osoby: Oliwia Wadowska i Kinga Matonóg, które otrzymały równorzędne nagrody.

Serdecznie gratulujemy!