Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

KONKURS “WAKACYJNY TURNIEJ WARCABOWY”, JACHÓWKA – 02 SIERPNIA 2018 R.

Biblioteka Publiczna w Jachówce  w dniu 02.08.2018 r.  zorganizowała  „Wakacyjny Turniej Warcabowy ”. Konkurs  zorganizowany  podczas wakacji adresowany był do wszystkich  dzieci. Do turnieju przystąpiło 8 dzieci, zakupiono nagrody rzeczowe dla wszystkich  uczestników. Gratulacje dla zwycięzców.

Galeria