Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

KONKURS PN. “NAJAKTYWNIEJSZY CZYTELNIK ROKU SZKOLNEGO 2017/2018”, BIEŃKÓWKA – 22 CZERWCA 2018 R.

W dniu 22. 06. 2018 r. miało miejsce uroczyste rozdanie nagród za udział w całorocznym konkursie literackim pn. „Najaktywniejszy czytelnik roku szkolnego 2017/2018”. Konkurs ten organizowany jest przez Bibliotekę Publiczną w Bieńkówce co roku, a jego celem jest wyłonienie i nagrodzenie najaktywniejszych czytelników, a także promowanie czytelnictwa, kształtowanie nawyku czytania, rozbudzanie zamiłowań czytelniczych, zainteresowanie biblioteką i jej ofertą.

Nagrody zostały rozdane podczas uroczystego apelu z okazji zakończenia roku szkolnego.

W roku szkolnym 2017/2018 najaktywniejszymi czytelnikami  Biblioteki Publicznej w Bieńkówce byli:

 1. Julia Klimowska – kl. Ib
 2. Daria Kot – kl. Ib
 3. Karina Malina – kl. Ib
 4. Maja Szczygieł – kl. II
 5. Aleksandra Bogdał – kl. II
 6. Maria Sala – kl. IIIa
 7. Krzysztof Rozum – kl. IIIb
 8. Amelia Szczerbak – kl. IIIb
 9. Anna Zgudziak – kl. IVb
 10. Oliwia Głód – kl. IVa
 11. Paweł Zgudziak – kl. VIb

 

Laureaci otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy.