Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

KONKURS PN. “DBAJMY O SWÓJ JĘZYK OJCZYSTY”, BUDZÓW – 21 LUTEGO 2019 R.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, przypadającego 21 lutego, Biblioteka Publiczna w Budzowie zorganizowała wspólnie z Biblioteką Szkoły Podstawowej w Bieńkówce konkurs zatytułowany „ Dbajmy o swój język ojczysty”. Dla czytelników przygotowano okolicznościową gazetkę i wystawę bogatej oferty różnego rodzaju słowników. W odpowiedzi na zaproszenie do konkursu,  polegającego na utworzeniu jak największej ilości wyrazów z wybranych liter polskiego alfabetu oddano 101 prac. Komisja konkursowa potrzebowała sporo czasu na sprawdzenie poprawności i policzenie wyrazów gdyż większość prac zawierała ich po kilkaset. Zgodnie z regulaminem konkursowym przyznano dla czytelników 15 nagród rzeczowych.  Wszystkim uczestnikom gratulujemy, że także w ten sposób wyrażają dbałość o swój najpiękniejszy na świecie język ojczysty.

Wszystkim czytelnikom dedykujemy słowa Władysława Syrokomli:
„Jakie rozkosze, jakie rozkosze!
Umieć wypisać słowo po słowie, 
Co marzę w myślach, co w sercu noszę,
Karta zrozumie, pióro wypowie.”

Galeria