Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

ZESPÓŁ REGIONALNY

Zespół Regionalny

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

KONKURS PLASTYCZNY „ROŚLINY W JESIENNYM OGRODZIE” – JACHÓWKA – 28 LISTOPADA 2018 R.

Biblioteka Publiczna w Jachówce oraz Biblioteka SP wspólnie zorganizowały konkurs plastyczny zatytułowany „Rośliny w jesiennym ogrodzie”. Konkurs zorganizowany był w dniu 28.11.2018 r.  i adresowany był do wszystkich dzieci z klasy „I” Szkoły Podstawowej w Jachówce. Zadaniem konkursowym było oddanie pracy plastycznej w technice dowolnej,  przedstawiającej tematykę roślin w jesiennym ogrodzie. Nagrodzono wszystkich uczestników konkursu.

Galeria