Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

TWÓRCY LUDOWI

Zespół Regionalny

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

KONKURS PLASTYCZNY PT. „ZIMOWY KRAJOBRAZ”

4 – 12 luty 2016 r. – Konkurs plastyczny pt. „Zimowy krajobraz” przeznaczony dla uczniów klas I – VI Szkoły Podstawowej w Zachełmnej. Konkurs rozstrzygnięto 25.02.2016 r. W konkursie wzięło udział 7 osób. Wszystkie prace zostały nagrodzone (długopisy, notesy, puzzle).

Galeria