Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

ORKIESTRY DĘTE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

KONKURS PLASTYCZNY PN. “DARY JESIENI”, BIEŃKÓWKA – 26 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

26 października 2018 roku w Bibliotece Publicznej w Bieńkówce odbyło się uroczyste rozdanie nagród za udział w konkursie plastycznym pn. „Dary Jesieni”. Była to już piąta edycja tego konkursu, którego celem jest rozwijanie inwencji twórczej wśród dzieci i młodzieży oraz pobudzanie kreatywności i wyobraźni. W konkursie mogły brać udział przedszkolaki oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej. Do konkursu wpłynęło 5 prac płaskich oraz jedna praca przestrzenna. Zwycięzców konkursu wyłoniła komisja konkursowa. Oto wyniki konkursu:

I kat. – praca płaska:
I miejsce: Rymarczyk Natalia, Rymarczyk Bartłomiej
II miejsce: Klimowska Julia, Klimowska Barbara
III miejsce: Kwiatek Kornelia

II kat. – praca przestrzenna:

I miejsce: Kot Daria i Kot Szymon

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe i rzeczowe.

Galeria