Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

TWÓRCY LUDOWI

KONKURS PLASTYCZNY ,,NAJPIĘKNIEJSZA ZAKŁADKA” – BACZYN, 30.05.2017 R.

,,Najpiękniejsza zakładka”
Konkurs odbył się 30.05.2017 r.
W konkursie wzięło udział 13 osób.
Wszyscy otrzymali nagrody.