Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

KONKURS PLASTYCZNY „MOJA ULUBIONA POSTAĆ Z NASZYCH BAJEK I BAŚNI” – JACHÓWKA – 21 LISTOPADA 2018 R.

Biblioteka Publiczna w Jachówce oraz Biblioteka SP zorganizowały konkurs plastyczny zatytułowany „Moja ulubiona postać z naszych bajek i baśni”. Konkurs odbył się w dniu  21.11.2018 r. i adresowany był do wszystkich dzieci z klasy „II” Szkoły Podstawowej w Jachówce. Zadaniem konkursowym było oddanie pracy plastycznej w technice dowolnej, związanej  ulubionym bohaterem z  bajek i baśni, które dzieci przeczytały. Nagrodzono wszystkich uczestników konkursu.

Galeria