Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

KONKURS PLASTYCZNY „KOLOROWE PISANKI”, ZACHEŁMNA – 04–14 KWIETNIA 2022 R.

W dniach od 04 do 14 kwietnia 2022 r. w Bibliotece Publicznej w Zachełmnej odbył się konkurs plastyczny pn. „Kolorowe Pisanki”. Zadaniem uczestników było wykonanie dowolną techniką pisanki i dostarczenie jej do biblioteki, lub przesłanie zdjęcia pracy konkursowej drogą elektroniczną. Na konkurs zgłoszono ogółem 9 prac przestrzennych. Wszyscy uczestnicy otrzymali równorzędne nagrody w swoich kategoriach wiekowych.

Przedszkolaki:  Maciej Dobosz, Mikołaj Dobosz, Fabian Wadowski, Amelia Kąkol, Marlena Kąkol,  Milena Trąbka

Uczniowie klas I – III:  Milena Zborowska

Uczniowie klas IV – VIII: Gabriela Wadowska, Oliwia Wadowska

Galeria

Prace plastyczne - pisanki biorące udział w konkursie Prace plastyczne - pisanki biorące udział w konkursie Prace plastyczne - pisanki biorące udział w konkursie