Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

ORKIESTRY DĘTE

Zespół Regionalny

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

KONKURS PLASTYCZNY „JAN PAWEŁ II W OCZACH DZIECI” – JACHÓWKA – 18 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

Biblioteka Publiczna w Jachówce wraz z Biblioteką SP w Jachówce zorganizowały konkurs plastyczny pt.: „Jan Paweł II w oczach dzieci”. Konkurs zorganizowany z okazji 40. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Papieża, odbył się w dniu 18.10.2018 r. Konkurs adresowany był do wszystkich dzieci z klasy „IV” Szkoły Podstawowej w Jachówce. Zadaniem konkursowym było oddanie pracy plastycznej w technice dowolnej, związanej z historią i życiem Jana Pawła II. Wszystkich uczestników konkursu nagrodzono.  

Galeria