Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

KONKURS PLASTYCZNY „ INICJAŁ”, ZACHEŁMNA – 11-26 WRZEŚNIA 2019 R.

W dniach 11 – 26 września 2019 r. Biblioteka Publiczna w Zachełmnej zorganizowała konkurs plastyczny pt. „INICJAŁ” przeznaczony dla uczniów Szkoły Podstawowej. Zadaniem uczestników było wykonanie na papierze formatu A4 inicjału. Inicjały powinny być zainspirowane zdobieniami średniowiecznych rękopisów. W konkursie wzięło udział ogółem 9 osób. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe.

Galeria