Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

KONKURS PLASTYCZNO – LITERACKI „MOJA HISTORIA O PSIE, KTÓRY JEŹDZIŁ KOLEJĄ” – JACHÓWKA – 7 LISTOPADA 2018 R.

Biblioteka Publiczna w Jachówce oraz Biblioteka SP wspólnie zorganizowały konkurs plastyczno – literacki  pt.: „Moja historia o psie, który jeździł koleją”. Konkurs odbył się w dniu 07.11.2018 r. i adresowany był  do wszystkich dzieci z klasy „III” Szkoły Podstawowej w Jachówce. Zadaniem konkursowym było oddanie pracy literacko -plastycznej w technice dowolnej, związanej z historią opisaną przez Romana Pisarskiego w książce pt.: „O psie, który jeździł koleją”. Nagrodzono wszystkich uczestników konkursu.

Galeria