Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

TWÓRCY LUDOWI

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

KONKURS O BOŻYM NARODZENIU, JACHÓWKA –  GRUDZIEŃ 2017 R.

Konkurs wiedzy o świętach dla klasy IV SP pt.: „Quiz bożonarodzeniowy”, zorganizowany przy współpracy Filii Bibliotecznej w Jachówce oraz  Biblioteki SP w Jachówce. Konkurs odbył się w grudniu 2017r. Konkurs adresowany był do wszystkich uczniów klasy IV Szkoły Podstawowej, zadaniem konkursowym było wybranie poprawnej odpowiedzi w pisemnym teście bożonarodzeniowym. Do konkursu przystąpiło 16 dzieci. Oto nasi zwycięzcy:

MIEJSCE I – Julia Kachnic

MIEJSCE II – Milena Mikołajek i Krzysztof Ćwiek

MIEJSCE III – Oskar Kachnic

 

Galeria