Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

KONKURS „NAJLEPSZY CZYTELNIK MIESIĄCA LISTOPADA”, BIEŃKÓWKA – 02 GRUDNIA 2017 R.

W dniu 02 grudnia 2017 r. miało miejsce  rozdanie nagród za udział w konkursie czytelniczym pn. „Najlepszy Czytelnik Miesiąca Listopada”. Celem konkursu było wyłonienie i nagrodzenie najaktywniejszych czytelników, a także promowanie czytelnictwa, kształtowanie nawyku czytania, rozbudzanie zamiłowań czytelniczych, zainteresowanie biblioteką i jej ofertą.

Konkurs polegał na wypożyczeniu z biblioteki publicznej i przeczytaniu w listopadzie, jak największej ilości dowolnych książek, zgodnych z zainteresowaniami, potrzebami czytelnika (w tym m.in.: lektur, baśni, zbiorów wierszy, opowiadań, powieści, książek popularnonaukowych).

Najaktywniejsi czytelnicy z każdej kategorii wiekowej otrzymali nagrody rzeczowe.

A oto wyniki konkursu:

  1. Kategoria wiekowa – kl. 0-3

 I miejsce
Kot Daria –  kl. I
Klimowska Julia – kl. I

 II miejsce
Kot Szymon – kl.0
Klimowska Barbara – kl.0


III miejsce
Szczerbak Wojciech – kl. 0
Pająk Łucja – kl. 0
Nieckula Weronika – kl. III


Wyróżnienie
Szczerbak Amelia – kl. III
Rozum Krzysztof – kl. III

  1. Kategoria wiekowa – kl. 4-7

 I miejsce
Zgudziak Anna – kl. IVb

 II miejsce
Zgudziak Paweł – kl. VIb


III miejsce
Odrzywolski Jakub – kl. VIa

    3. Kategoria wiekowa – kl. 2-3 gimn.

Wyróżnienie
Zgudziak Aleksandra – kl. II gimn.

 

 

 

 

Galeria