Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

„KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ ZAKŁADKĘ DO KSIĄŻKI”- ZACHEŁMNA

Konkurs na „Najpiękniejszą zakładkę do książki”  przeznaczony dla uczniów klas 0 – III Szkoły Podstawowej w Zachełmnej. Konkurs odbył się w dniach 10 – 21 listopada 2017 r. w Bibliotece Publicznej w Zachełmnej.  Do konkursu zgłoszono 7 prac konkursowych. Wyniki konkursu ogłoszono 12 grudnia 2017 r., wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe.

Galeria