Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

ORKIESTRY DĘTE

Zespół Regionalny

ORKIESTRY DĘTE

„KONKURS NA CZYTELNIKA MIESIĄCA LISTOPADA”,  ZACHEŁMNA  – 12 GRUDNIA 2017 r.

Konkurs na najaktywniejszego czytelnika miesiąc listopada przeznaczony był  dla uczniów klas 0 – VII Szkoły Podstawowej w Zachełmnej. Konkurs rozstrzygnięto 12 grudnia 2017 r. w Bibliotece Publicznej w Zachełmnej. Najaktywniejsi czytelnicy miesiąca – 4 osoby –  otrzymali nagrody rzeczowe.