Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

ORKIESTRY DĘTE

KONKURS NA CZYTELNIKA MIESIĄCA KWIETNIA – ZACHEŁMNA, 20.05.2016 R.

20 maj 2016 r.  – rozstrzygnięto konkurs na czytelnika miesiąca kwietnia przeznaczony dla uczniów Szkoły Podstawowej w Zachełmnej. Nagrody książkowe otrzymały 4 osoby – uczennice klasy I: Izabela Matonóg, Karolina Mlak, Kamila Mlak, Zuzanna Gwiżdż.

Galeria