Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

ZESPÓŁ REGIONALNY

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

Zespół Regionalny

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

KONKURS “MISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA” – ZACHEŁMNA

 W związku z “Tygodniem Bibliotek” obchodzonym 8-15 maja 2013 w Bibliotece Publicznej w Zachełmnej zorganizowano konkurs na “Mistrza Pięknego Czytania”  przeznaczonego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Zachełmnej.

Uczestnicy mieli za zadanie przeczytać dwa fragmenty książek (ok. 1 strona tekstu każdy):
1) wybrany przez siebie
2) wybrany przez organizatora
Komisja złożona z nauczycieli i  bibliotekarza oceniała: płynność czytania, poprawność, wyrazistość oraz intonację.
Konkurs odbył się w dwóch odsłonach:
– uczniowie klas I – III – 6 osób
– uczniowie klas IV – VI – 7 osób
W przerwach prezentacji konkursowych zaproszeni goście (rodzice), nauczyciele oraz uczniowie (chętni z grona publiczności) czytali wybrane utwory.
Wszyscy uczestnicy konkursu – 13 osób otrzymali nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy.

Galeria