Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

Zespół Regionalny

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

KONKURS „MISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA”, 15 MAJA 2014 R. – ZACHEŁMNA

W ramach „XI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek” Biblioteka Publiczna w Zachełmnej zorganizowała konkurs „Mistrz Pięknego Czytania” przeznaczony dla uczniów Szkoły Podstawowej w Zachełmnej.W tegorocznej, trzeciej edycji konkursu wzięła udział rekordowa liczba uczestników – 19 osób (w tym: 13 uczniów z klas I – III i 6 z klas IV – VI).
Uczestnicy mieli za zadanie przeczytać wybrany przez siebie oraz wybrany przez organizatora fragmenty książek.  Komisja złożona z bibliotekarza i nauczycieli oceniała: płynność, poprawność, wyrazistość oraz intonację czytania.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe.

Galeria